MPWiK w Lęborku

ul. Armii Krajowej - kolejne remonty elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Utworzono: 09-03-2017

Od dwóch dni MPWiK prowadzi prace modernizacyjne związane z remontem nawierzchni ulicy Armii Krajowej. Pracownicy działu obsługi sieci wymieniają stare zasuwy odcinające i przyłącza wodociągowe. Remont studni kanalizacyjnych polega na wymianie starych, popękanych kręgów betonowych oraz na montażu płyt odciążająch i włazów.

Ze względu na duże natężenie ruchu samochodów najbardziej skomplikowane prace prowadzone są w godzinach wieczornych oraz w nocy.

Specjalnych działań naprawczych podlegała studnia zlokalizwoana na kolektorze ściekowym o średnicy 800 mm - ze względu na nietypowy rozmiar i kształt kanału oraz jego lokalizację, konieczne było ręczne wymurowanie dolnej części komory. Nie było możliwe zastosowanie zwykłych betonowych kręgów. Wymurowne elementy nie mogły zostać zasypane ziemą - konieczne jest odczekanie by nowa studnia zyskała mechaniczną wytrzymałość. Z tego względu wyłączony z ruchu - do dnia jutrzejszego - został jeden z pasów jezdni ul. Armii Krajowej. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

ul. Armii Krajowej - kolejne remonty elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
ul. Armii Krajowej - kolejne remonty elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej