MPWiK w Lęborku

Nowe wydanie certyfikatu i zakresu akredytacji Laboratorium

Utworzono: 25-01-2018

Uprzejmie informujemy, że na podstawie wyników oceny Polskiego Centrum Akredytacji w naszym Laboratorium, akredytacja nr AB 1504 została przedłużona na kolejne 4 lata. Tym samym wchodzimy w drugi cykl akredytacji mądrzejsi o zdobytą wiedzę i doświadczenie z ostatnich 4 lat.

Otrzymany certyfikat jest ważny do 31.03.2022, co nie zwalnia Laboratorium
z obowiązku ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania oraz kompetencji technicznych.

Drugi cykl akredytacji będzie dla nas wzmożonym czasem pracy ze względu na opublikowanie nowego wydania normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17025:2017. W ciągu 3 lat jesteśmy zobligowani do wprowadzenia zmian w systemie zarządzania i zgłoszenie do jednostki akredytującej, gotowości do poddania się ocenie w odniesieniu do nowych wymagań normy.

W dniu 15.01.2018 został wydany nowy zakres akredytacji. Zakres akredytacji został uaktualniony o nowe wydanie procedury oznaczania azotu ogólnego - PB-2 wyd. 4 z dnia 11.09.2017 (na podstawie testu Hach Lange LCK 138, 238, 338) oraz
o najnowsze wydanie normy na pobieranie wód powierzchniowych – norma PN-EN ISO 5667-6:2016-12 (z wyłączeniem punktów 7.5 i 7.6).

 

Nowe wydanie certyfikatu i zakresu akredytacji Laboratorium
Nowe wydanie certyfikatu i zakresu akredytacji Laboratorium
Nowe wydanie certyfikatu i zakresu akredytacji Laboratorium
Nowe wydanie certyfikatu i zakresu akredytacji Laboratorium