MPWiK w Lęborku

KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA!!!

Utworzono: 30-03-2020

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Polsce, zmieniamy termin rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego organizowanego z okazji Światowych Dni Wody.

W związku z powyższym przedłużamy również termin składania prac na ww. konkurs do 17.04.2020 r.  O terminie rozstrzygnięcia konkursu będziemy informować na stronie internetowej Spółki.
Bezpieczeństwo uczestników jak i nas organizatorów jest sprawą priorytetową.

KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA!!!