MPWiK w Lęborku

Audit PCA i wydanie nowego zakresu akredytacji dla Laboratorium.

Utworzono: 16-12-2020

W dniu 23.11.2020 w Laboratorium odbyła się coroczna ocena w nadzorze PCA. Z racji panujących w kraju obostrzeń, ocenę realizowano w formie oceny zdalnej, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, co stanowiło duże wyzwanie dla Laboratorium oraz Auditorów. Jako techniki auditowania stosowano przegląd dokumentów i zapisów oraz wywiad i rozmowę. Auditor techniczny obserwował zdalnie badania wytypowane do oceny.

Zespół oceniający potwierdził kompetencje Laboratorium w zakresie posiadanej akredytacji, co zostało zawarte w raporcie z oceny nr A-1888-2020.

W dniu 01.12.2020 PCA wydało nowy zakres akredytacji dla naszego Laboratorium. Zakres akredytacji został rozszerzony o nową normę oznaczania BZT5 - PN-EN ISO 5815-1:2019-12, która jest referencyjna w badaniach ścieków oraz wód powierzchniowych i zastąpiła, wycofaną ze zbioru Polskich Norm, normę PN-EN 1899-1:2002.

Aktualny zakres akredytacji, wydanie nr 8 z dnia 01.12.2020, można znaleźć na stronie www.wodociagi.lebork.pl w dziale Laboratorium - pliki do pobrania, jak i na stronie www.pca.gov.pl.

Audit PCA i wydanie nowego zakresu akredytacji dla Laboratorium.
Audit PCA i wydanie nowego zakresu akredytacji dla Laboratorium.
Audit PCA i wydanie nowego zakresu akredytacji dla Laboratorium.