MPWiK w Lęborku

Montaż nowego mieszadła pompującego na Oczyszczalni Ścieków.

Utworzono: 13-07-2020

W ramach  prowadzonych na oczyszczalni ścieków robót inwestycyjnych, na reaktorze biologicznym zainstalowane zostało nowe mieszadło pompujące firmy FLYGT, które zastąpiło wyeksploatowane  16-letnie mieszadło tego samego producenta. Nowe urządzenie zapewni wieloletnią bezawaryjną pracę i właściwe parametry ścieków oczyszczonych.  Prace  montażowe zostały wykonane przy czynnym zaangażowaniu pracowników oczyszczalni ścieków i elektryków grupy remontowej.

Montaż nowego mieszadła pompującego na Oczyszczalni Ścieków.