MPWiK w Lęborku

Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków

Utworzono: 02-06-2017

Zakończono testy modernizowanego systemu sterowania pracą kraty schodkowej na Głównej Przepompowni Ścieków MPWiK Lębork. Dotychczasowy system uzupełniono o tryb pracy kraty schodkowej w systemie różnicowym. Zwiększyło to skuteczność oczyszczania mechanicznwego ścieków transportowanych na oczyszczalnię. 

 
Stałe kontrolowanie różnicy poziomów w kanale kraty (przed i za urządzeniem) pozwala na bardziej precyzyjne sterowanie pracą kraty i skuteczniejszym odseparowywaniem ze strumienia ścieków zanieczyszeń stałych (skratek). Jest to szczególnie zauważalne przy zwiększonym napływie ścieków.
 
Modernizacja obejmowała także system alarmowy GPŚ, oparty o kolumny sygnalizacyjne (dźwięk - światło) zamontowane na zewnątrz budynku GPŚ oraz w hali pomp. W zamyśle było zminimalizowanie możliwości zalania przepompowni oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy operatorów, zwłaszcza w godzinach nocnych, podczas czynności nadzorowania pracy urządzeń, lub reagowania w stanach awaryjnych. Jest to bardzo ważne zwłaszcza podczas wzmożonych opadów deszczu kiedy napływ ścieków jest zwielokrotniony i  wymagana jest szczególna ostrożność pracowników w podejmowaniu decyzji związanych z działaniem  urządzeń. 
 
Oprócz sygnalizacji stanów alarmowych z centralnego systemu sterowania, dodatkowo możliwa jest praca w ALERT  - pracownik musi potwierdzić swoją obecność na zdalnych panelach przyciskowych w zadeklarowanych interwałach czasowych, jeżeli tego nie zrobi, wyzwolony zostanie alarm generalny (czerwony), widoczny m.in. przez pracownika obsługi bazy MPWiK. 
 
MPWiK realizuje zintegrowany system automatyki obejmujący obiekty gospodarki ściekowej. Wykonana inwestycja stanowi etap wstępnych, przygotowawczych prac. 
Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków
Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków
Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków
Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków
Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków
Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków
Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków