MPWiK w Lęborku

Nowa propozycja dla klientów MPWiK

Utworzono: 31-10-2013

Informujemy, że od 4.11.2013 (poniedziałek) wprowadzamy dla naszych klientów możliwość korzystania z nowej formy rozliczeń jaką jest EBOK (elektroniczne biuro obsługi klienta). System wprowadzany w MPWiK w pierwszym etapie jest adresowany tylko do klientów indywidulnych mających podpisaną umowę z MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku dotyczącą korzystania z wody na cele mieszkaniowe. W kolejnych etapach planujemu udostępnienie systemu dla wspólnot mieszkaniowych (rozliczenia elektroniczne dotyczyć będą tylko wodomierza głównego).

 

Założenie konta w systemie EBOK oznacza:

 • uzyskanie możliwości wglądu do dokumentów rozliczeniowych, które zawierają (saldo płatności, obrazy faktur, terminy płatności, okresy rozliczeniowe)
 • uzyskanie możliwości podawania stanów wodomierzy – stany wodomierzy należy podawać maksymalnie raz na miesiąc w dniach od 25 do ostatniego dnia miesiąca. Nie podanie aktualnego odczytu w wyznaczonym terminie powoduje automatyczny powrót do rozliczenia dwumiesięcznego i zablokuje możliwość podawania stanu wodomierza przez system e-bok
 • możliwość wykonywania symulacji bieżących płatności
 • możliwość uzyskania obrazu prognozowanej faktury za wybrany przez klienta okres
 • umożliwienie użytkownikom serwisu analizy własnego, ogólnego salda rozliczeń
 • zmianę okresu rozliczeniowego klienta z dwóch do jednego miesiąca
 • możliwość wysłania wiadomości drogą elektroniczną bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta Spółki.

 

Procedura założenia konta w systemie EBOK:

 1. Na stronie www.wodociagi.lebork.pl wejść w zakładkę e-bok
 2. W nowym oknie przeglądarki należy kliknąć link FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 3. Po zapoznaniu się z REGULAMINEM (link na dole strony) należy wypełnić wszystkie pola. Po zaznaczeniu pól WYRAŻAM ZGODĘ i AKCEPTUJĘ REGULAMIN wysłać wypełniony formularz – WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
 4. Wysłany formularz trafia do Działu Obsługi Klienta, gdzie podane dane są weryfikowane przez pracownika Spółki. W zależności od ilości zgłoszeń proces weryfikacji może trwać do 5 dni roboczych. Po zakończeniu weryfikacji na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja o akceptacji oraz indywidualny identyfikator oraz hasło dostępu. Podane hasło dostępu należy zmienić w trakcie pierwszego logowania do systemu!
 5. Zasady korzystania z systemu e-bok MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku określa zaakceptowany regulamin (dostępny jest również na stronie www.wodociagi.lebork.pl)

 

Nowa propozycja dla klientów MPWiK
Nowa propozycja dla klientów MPWiK
Nowa propozycja dla klientów MPWiK
Nowa propozycja dla klientów MPWiK
Nowa propozycja dla klientów MPWiK