MPWiK w Lęborku

Susza hydrologiczna

Utworzono: 07-05-2020

Rok 2020 zapowiada się jako rok o minimalnych opadach atmosferycznych, prawie nie było śniegu w okresie zimowym, pokłady wodonośne nie zostały nasączone wodami roztopowymi. Prognozy nie napawają optymizmem jeśli chodzi o  spodziewany napływ wód do podziemnych zbiorników wodonośnych. Lębork czerpie wodę z piętra czwartorzędowego, które jest dość podatne na procesy zachodzące na powierzchni ziemi. Spodziewamy się tak zwanej suszy hydrologicznej czyli okresu podczas którego przepływy w rzekach spadają poniżej wieloletnich wartości średnich co prowadzi do znacznego  zmniejszenia zasobów wód powierzchniowych, a także obniżenia poziomu zalegania wód podziemnych.

W związku z powyższym na terenie ujęcia miejskiego spodziewamy się obniżenia położenia lustra wody w poszczególnych studniach głębinowych  oraz liczymy się ze spadkiem ich wydajności. Wyprzedzająco przystąpiliśmy do montażu dodatkowych rur pompowych w studniach aby obniżyć o 3m położenie agregatów pompowych i tym samym zrekompensować zanikający słup wody w studniach.

Mamy nadzieje, że mieszkańcy Lęborka przyjmą popularne apele środowisk proekologicznych i będą bardziej rozsądnie gospodarować wodą pitną w swoich gospodarstwach domowych. MPWiK Sp. z o.o. również przyłącza się do tych modnych trendów i apeluje o oszczędne korzystanie z wody do spożycia i ograniczenie do minimum zużycia wody do podlewania.

Susza hydrologiczna
Susza hydrologiczna
Susza hydrologiczna
Susza hydrologiczna
Susza hydrologiczna
Susza hydrologiczna